Op zondag 3 maart brengt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een bezoek aan Enschede. Tijdens een debatmiddag bij Pakhuis Oost gaan diverse organisaties met de minister en de andere aanwezigen in gesprek over ‘een leven lang leren’. De organisatie van de bijeenkomst leidt het thema op de volgende manier in:

In onze snel veranderende wereld is het allang niet meer zo dat we decennia lang bij dezelfde werkgever of zelfs in hetzelfde werkveld werkzaam zijn. Globalisering, demografische ontwikkelingen en oprukkende technologie veranderen het arbeidslandschap in razend tempo. Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor iedereen die mee wil blijven doen. Maar dat trekt ook een wissel op de manier waarop we ons onderwijs inrichten. Hoe bereid je mensen voor op die vloeibare werkelijkheid en zorg je ervoor dat iedereen in de samenleving mee kan blijven doen?

Tegelijkertijd is daar een onderstroom van veelal jonge mensen die hun leven en carrière naar een ander paradigma richten. Hun vertrekpunt is niet de gedachte zich aan te passen aan een snel veranderende wereld, maar hun wereld zelf vorm te geven. Hun waardensysteem heeft de eigen ontwikkeling en het eigen geluk als vertrekpunt, niet die snel veranderende wereld. Wat als je “Een leven lang leren” meer primair zou vertalen naar menselijke in plaats van sociaal-economische waarden?

Als één van de aanwezige ondernemers zal Annemieke zondag vertellen hoe het haar is vergaan om zonder enige vooropleiding of voorkennis een duurzame weverij te starten. ‘Niet gehinderd door enige kennis iets gewoon gaan doen’, zoals ze het zelf omschrijft. Uitgangspunt van haar verhaal zal zijn dat samenwerking, leren van en met elkaar, cruciaal is. Als het gezamenlijk doel duidelijk is voor alle personen in een organisatie, wordt opleidingsniveau opeens ondergeschikt aan kennis en ervaring. 

Wil je het debat graag bijwonen? Dat kan! De deuren zijn open vanaf 15:30, toegang is gratis. 

Zondag 3 maart 16:00 – 18:00 (inloop vanaf 15:30)
Debatcentrum 1Twente/Pakhuis Oost
Balengebouw, Lonnekerspoorlaan 114a