Nederlands linnen

In samenwerking met The Linen Project

Sinds een paar jaar werken wij samen met The Linen Project; een initiatief dat is ontstaan vanuit de ArtEZ Master Practice Held in Common en Crafts Council Nederland. The Linen Project streeft ernaar de keten van vlas, van teelt tot verwerking, opnieuw te realiseren in Nederland. Daarbij is het uitgangspunt om een waardeketen te realiseren waarin ale betrokken partijen, van boer tot spinner, wever en eindgebruiker, participeren vanuit gezamenlijke normen en waarden.

Linnen kavels

Van het linnen garen dat in 2019 is geoogst en verwerkt heeft Enschede Textielstad stoffen geweven en verkocht per ‘kavel’ van 5 meter lang. De naam Kavel is een verwijzing naar de kavels waarop het vlas is geteeld en de gemeenschappelijkheid waarin het project tot stand is gekomen. Net als bij een kavel grond dat wordt aangekocht om te bebouwen, hebben de linnen kavels mogelijk enkele onregelmatigheden, oneffenheden of kleurverschillen die inherent zijn aan het werken met natuurlijke vezels.Daarnaast komt één kavel precies overeen met het kavel waar het linnen op heeft gegroeid. Afnemers hebben zich gecommitteerd aan de aanschaf van ten minste één kavel van 5 meter doek. We zijn voornemens deze kavels te blijven volgen zodat we van teelt tot eindproduct precies weten  wat de opbrengst is geweest van een kavel.

Meer weten of samples bestellen?

Weefbindingen

Platbinding, keper en satijnbinding

Om de aandacht niet teveel af te leiden van het prachtige linnen garen hebben we drie eenvoudige weefbindingen toegepast; platbinding, keper en een satijnbinding. De stoffen zijn in verschillende dichtheden (en daarmee verschillende diktes en doekgewichten) geweven en verkocht als ‘kavel’.

Alle linnen kavels op een rij