LK18 Nederlands Linnen • Platbinding licht – opener geweven

Ketting: 100% ongebleekt Nederlands linnen (the Linen Project) 
Inslag: 100% gebleekt Nederlands linnen (the Linen Project) 
Breedte: ca 150 cm
Gewicht: ca 224 gr/m2