LK8 Nederlands Linnen • Vierkamskeper licht – dicht geweven

Ketting: 100% ongebleekt Nederlands linnen (the Linen Project)
Inslag: 100% gebleekt Nederlands linnen (the Linen Project)
Breedte: ca 150 cm
Gewicht: ca 253 gr/m2